Відділ контролю якості

Відділ контролю якості АТ „ЕФЕКТ” (ВКЯ)  акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) з підтвердженням його компетентності на відповідність вимогам ДСТУ EN ІSO/IEC 17025:2019 (EN ІSO/IEC 17025:2017 ) ”Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”  в галузі  проведення органолептичних, мікробіологічних, фізико-хімічних випробувань продукції, відповідно до сфери акредитації. 

 Атестат про акредитацію зареєстрований  у Реєстрі 25 листопада 2021 року за  № 201299   дійсний  до 11 жовтня 2025 року.

atestat-akred

 Лабораторії ВКЯ забезпечені необхідними ресурсами для управління та виконання своєї діяльності. Персонал ВКЯ володіє достатнім рівнем освіти та досвідом роботи в заявленій сфері акредитації, діє неупереджено та відповідально.

Наші пріорітети

Розроблена та затверджена системи управління гарантує оперативність, правильність та повноту проведення випробувань; об’єктивність, точність та достовірність отриманих результатів.


Наші принципи

Незалежність - забезпечення незалежності керівництва та персоналу від будь якого неоправданого внутрішнього та зовнішнього комерційного, фінансового та іншого тиску а також впливу, які можуть негативно позначитися на якості випробувань

 Конфіденційність- забезпечення захисту конфіденційності інформації та дотримання прав власності замовників на випробувану продукцію
 
Компетентність – забезпечення постійного рівня освіти та кваліфікації персоналу

Затверджена сфера акредитації:

 

Завантажити