Повідомлення про виплату дивідендів за 2012 рік

Повідомлення

Шановний акціонере!

АТ "ЕФЕКТ" (код ЄДРПОУ 00333919 )

 

Повідомляє, що виплата дивідендів за 2012 рік буде здійснюватися в робочі дні

 з 03 по 27 вересня 2013 року за адресою: м. Харків, вул. Георгієвська,10

АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх, кімната бухгалтерії АТ "ЕФЕКТ"

 в робочі дні з 9 год.00 хв. до 12 год. та з 12 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв.

 

Для одержання дивідендів потрібно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код.

Телефон для довідок 737 13 94

 

Перелік осіб , які мають право на одержання дивідендів, складено на"19 квітня 2013 року.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи,  зазначеної у такому переліку.

На підставі прийнятого за підсумками року Річними загальними зборами акціонерів рішення, виплата дивідендів здійснюватиметься у розмірі  200,00 грн. (двісті гривень 00 коп.)  на 1 (одну) акцію.

Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб. Розмір податку, що стягується, визначається чинним законодавством України.

 

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ»                       Д.І. Бобик