АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 25 квітня 2014р.

Шановний акціонер!

 

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися  25 квітня 2014р. по такому порядку денному:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

 

1.1  Встановлення кількісного складу лічильної комісії  в складі трьох осіб.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

1.2. Обрання  членів  лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.

Вирішили: Обрати  членами лічильної комісії:

Дугіна В.Б.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Клименко Л.Д.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Плотнікову І.І.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії прийняти після розгляду усіх питань порядку денного та підсумків роботи лічильної комісії.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити спосіб голосування: шляхом підняття індивідуальних карток.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Вирішили: Затвердити  запропонований регламент роботи.

Голосували:  «за» - 2936голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

2. Звіт наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік.  Затвердження звіту наглядової ради за 2013 рік.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” за 2013 рік.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

3. Звіт генерального директора АТ "ЕФЕКТ" про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2013 рік.  Затвердження річного звіту та балансу АТ "ЕФЕКТ"за 2013 рік.     

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора АТ „ЕФЕКТ” Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. та балансу АТ „ЕФЕКТ” за 2013р.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

4. Звіт ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2013рік.  Затвердження висновків ревізійної комісії за 2013 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії АТ „ЕФЕКТ” за 2013 рік.

Голосували: «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

5.  Затвердження   розподілу прибутку і покриття збитків АТ "ЕФЕКТ" за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Затвердити наданий генеральним директором Бобиком Д.І. розподіл прибутку АТ «ЕФЕКТ» за 2013р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Покриття збитків не відображати у зв’язку з тим, що на 31.12.2013 року АТ «ЕФЕКТ» не має безнадійної простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку.

Голосували: «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» - немає  0 % , «утримались» - немає, або 0 %.

 

6.                  Затвердження рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ" в 2014 році.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ" в 2014 році.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

7. Затвердження розміру річних дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ" з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Затвердити рішення про виплату річних дивідендів акціонерам АТ "ЕФЕКТ" з урахуванням вимог, передбачених законом, у розмірі 200 грн. (двісті гривень 00 копійок)  на 1 (одну) просту акцію на загальну суму 598 (п’ятсот дев’яносто вісім) тисяч гривень 00 копійок,  в тому числі:

- 460 460 грн.  із прибутку 2013 року;

- 137 540 грн.  із нерозподіленого прибутку минулих років.

Виплату дивідендів провести до 30.06.2014р.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

8.                  Визначення основних напрямків діяльності АТ "ЕФЕКТ" на 2014 рік..

Вирішили: Затвердити «Основні напрямки діяльності  АТ „ЕФЕКТ” на  2014  рік.» 

Членам наглядової ради провести засідання за підсумками 9 місяців з метою корегування основних напрямків діяльності  АТ „ЕФЕКТ”, при необхідності, з урахуванням економічного стану країни.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, генерального директора,  ревізійної комісії АТ "ЕФЕКТ" за 2014 рік.

Вирішили: Ухвалити роботу виборних органів АТ „ЕФЕКТ”:

           Наглядової ради та вважати її роботу задовільною.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

            Генерального директора та вважати його роботу задовільною.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

             Ревізійної комісії  та  вважати її  роботу задовільною.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» -немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

10.  Затвердження кошторису витрат на утримання наглядової ради АТ "ЕФЕКТ" на 2015 рік.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” на 2015 рік у розмірі  283 076 гривень.

Голосували:  «за» - 2936 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0% , «утримались» - немає, або 0%.

 

Роботу лічильної комісії на зборах завершено.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

 

 

Генеральний директор  АТ „ЕФЕКТ”                                                                     Д.І. Бобик