Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої  інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЕФЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00333919

3. Місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

4. Міжміський код, телефон, факс: (057) 737-24-82, (057) 757-44-80

5. Електронна поштова адреса: eсonom@effect.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

    емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/shareholders/

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім’я

 по батькові

або повне  найменування юридичної

 особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента

(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2015

Припинено повноваження

член Наглядової ради

Азарова Сталіна Марківна

не

надано

0.0334

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Азарової Сталіни Марківни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Перебувала на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Припинено повноваження

член Наглядової ради

Глушко

Сергій

Миколайович

не

надано

86,99

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Глушка Сергія Миколайовича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,99%.  Перебував на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Припинено повноваження

член Наглядової ради

Фільштінський Леонід Михайлович

не

надано

10,8696

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Наглядової ради АТ „Ефект” Фільштінського Леоніда Михайловича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%.  Перебував на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Григор’єва Тетяна

Вікторівна

не

надано

0,1672

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” Григор’євої Тетяни Вікторівни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%.  Перебувала на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Лук’янчикова Марина Костянтинівна 

не

надано

0,1003

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” Лук’янчикової Марини Костянтинівни  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%.  Перебувала на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Припинено повноваження

член Ревізійної комісії

Усова

Віра Григорівна

не

надано

0,0334

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р. (Протокол № 28 від 17.04.2015р.) прийнято рішення щодо припинення повноважень члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” Усової Віри Григорівни (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано)  у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%.  Перебувала на посаді з 18.04.2012р. по 17.04.2015р.

17.04.2015

Обрано

член Наглядової ради

Глушко

Сергій

Миколайович

не

надано

86,99

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект”  Глушка Сергія Миколайовича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,99%.  Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Глушко С.М. обіймав  посади члена Наглядової ради  АТ „Ефект” та члена Наглядової ради ПАТ "Транснацiональна фiнансово - промислова нафтова компанiя "Укртатнафта".

17.04.2015

Обрано

член Наглядової ради

Кононенко

Яна Володимирівна

не

надано

0

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект” Кононенко Яну Володимирівну (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Кононенко Я.В. працювала в АТ „Ефект” менеджером зовнішньоекономічних зв'язків та перекладачем англійської та французької мови 1 категорії.

17.04.2015

Обрано

член Наглядової ради

Фільштінський Леонід

Михайлович

не

надано

10,8696

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Наглядової ради АТ „Ефект”  Фільштінського Леоніда Михайловича (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%.  Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Фільштінський Л.М. обіймав  посади члена Наглядової ради  АТ „Ефект” та генерального директора ТОВ "Тубний завод".

17.04.2015

Обрано

член Ревізійної комісії

Григор’єва Тетяна

Вікторівна

не

надано

0,1672

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Ревізійної комісії АТ „Ефект”  Григор’єву Тетяну Вікторівну (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Григор’єва Т.В. обіймала посаду  члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” та працювала оформлювачем готової продукції парфумерного цеху АТ „Ефект”.

17.04.2015

Обрано

член Ревізійної комісії

Лук’янчикова Марина Костянтинівна 

не

надано

0,1003

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Ревізійної комісії АТ „Ефект”  Лук’янчикову Марину Костянтинівну  (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Лук’янчикова М.К. обіймала посаду  члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” та працювала укладальником - пакувальником готової продукції в ТОВ „ФІТОДОКТОР”.

17.04.2015

Обрано

член Ревізійної комісії

Усова

Віра Григорівна

не

надано

0,0334

Зміст інформації

Загальними зборами акціонерів АТ „Ефект” 17.04.2015р.  прийнято рішення (Протокол

№ 28 від 17.04.2015р.) щодо обрання на посаду члена Ревізійної комісії АТ „Ефект”   Усову Віру Григорівну (згоди посадової особи  на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Усова В.Г. обіймала посаду  члена Ревізійної комісії АТ „Ефект” та працювала начальником  планово-економічного відділу АТ „Ефект”.

             

III.Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Генеральний  директор АТ „Ефект”    Бобик Дмитро Ілліч

17.04.2015р.