Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

     1. Загальні відомості

     1.1. Повне найменування емітента

     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЕФЕКТ”

     1.2. Організаційно-правова форма емітента  Приватне акціонерне товариство

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента   00333919

     1.4. Місцезнаходження емітента  Україна, 61010, м. Харків, вул. Георгіївська, 10

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента   +380 (57) 737-24-82, (57) 757-44-80(ф)

     1.6. Електронна поштова адреса емітента   econom@effect.ua

     1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

      використовується емітентом для розкриття інформації    http://www.effect.ua/112/

     1.8. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог глави 2

     розділу II   Інформація про зміну власників акцій , яким належить 10 і більше відсотків   

     голосуючих акцій.

     2. Текст повідомлення

     Повідомляємо, що 11.02.2013р. емітентом був отриманий від депозитарію ПрАТ  

     "ВДЦП" зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, згідно якого  

     відбулися зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій  

     Товариства, у зв'язку з чим:

     Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

     ФІЗИЧНА ОСОБА- пакет акцій не змінився та становить 10,8696% (325 штук);

     Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків   

     голосуючих акцій:

     ФІЗИЧНА ОСОБА- пакет акцій збільшився на 0,5017%(15 штук) та становить   

     86,99%(2601 штуку);

     Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій - не має;  

     3. Підпис

     3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність

     інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе

     відповідальність згідно з законодавством.

     3.2. Генеральний директор Бобик Дмитро Ілліч

      11 лютого 2013 року