Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

2012