Повідомлення Шановний акціонере!

Повідомлення

Шановний акціонере!

АТ "ЕФЕКТ" (код ЄДРПОУ 00333919 )

Повідомляє , що виплата дивідендів за 2011 рік буде здійснюватися в робочі дні з 03 по 28 вересня 2012 року за адресою : м. Харків , вул. Георгієвська ,10, АТ "ЕФЕКТ", 3-й поверх,кімната бухгалтерії АТ "ЕФЕКТ"

 

з 9 год.00 хв. до 12 год. та з 12 год.З0 хв. до 16 год. 00 хв.

 

Для одержання дивідендів потрібно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код.

 

Телефон для довідок 737 13 94

 

Перелік осіб , які мають право на одержання дивідендів , складено на 27 квітня 2012 року.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб ,які мають право на отримання дивідендів , але раніше дати виплати дивідендів , право на отримання дивідендів залишається у особи , зазначеної у такому переліку.

На підставі прийнятого за підсумками року Загальними зборами акціонерів рішення , виплата дивідендів здійснюватиметься у розмірі 200,00грн.(двісті гривень 00 коп.) на 1 (одну) акцію. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Бобик Д. І.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб. Розмір податку , що стягується , визначання» чанним законодавством України.

 

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ»                       Бобик Д.І.