Повідомлення про виплату дивідендів у 2014 році.

Повідомлення

 

Шановний акціонере!

АТ "ЕФЕКТ" (код ЄДРПОУ 00333919)

 

Повідомляє, що виплата дивідендів у 2014 році буде здійснюватися  з 02 по 30 червня 2014 року.

Перелік осіб, які мають право на одержання дивідендів складено на 28 квітня 2014 року.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи,  зазначеної у такому переліку.

На підставі прийнятого за підсумками року Річними загальними зборами акціонерів рішення, виплата дивідендів здійснюватиметься у розмірі 200,00  гривень 00 копійок  на 1 (одну) акцію.

Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб.

 Розмір податку, що стягується, визначається чинним законодавством України.

Дивіденди будуть виплачуватись не на АТ "ЕФЕКТ", а будуть перераховані на Ваш особистий рахунок, який необхідно повідомити зберігачу цінних паперів АТ «ЕФЕКТ» - ПАТ„УкрСиббанк”  за адресою  61050, м. Харків, проспект Московський,60, тел. 733-92-35.

З усіх питань можно звертатися   до головного бухгалтера  АТ "ЕФЕКТ"  Плотнікової Ірини Іванівни тел. 737-13-94                                                                     

 

Генеральний директор АТ «ЕФЕКТ»                                                                  Д.І. Бобик