Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕКТ"

1.2.Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00333919

1.4. Місцезнаходження емітента: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10

1.5. Міжміський код, телефон, факс емітента: 057 7372482, 057 7574480

1.6. Електронна поштова адреса емітента: eсonom@effect.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.effect.ua/Shareholders/

1.8. Регіон емітента: 6310138800

1.9. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 18.04.2012 р. (протокол №25 від 18.04.2012р.) відбулися наступні зміни в складі посадових осіб - припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, припинення повноважень членів Ревізійної комісії, та обрання членів Ревізійної комісії.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Протокол № 25 від 18.04.2012р.) щодо припинення повноважень:

- члена Наглядової ради Азарової Сталіни Марківни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Перебувала на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Наглядової ради Глушко Сергія Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,4883%. Перебував на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Наглядової ради Фільштінского Леоніда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%. Перебував на посаді з 28.04.2009р. по 18.04.2012р.

- члена Ревізійної комісії Григор’євої Тетяни Вікторівни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%. Перебувала на посаді з 01.06.2007р. по 18.04.2012р.

- члена Ревізійної комісії Лук’янчікової Марини Костянтинівни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) у зв’язку зі спливом терміну повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%.

- члена Ревізійної комісії Усової Віри Григорівни (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Перебувала на посаді з 01.06.2007р. по 18.04.2012р.

Загальними зборами акціонерів прийнято рішення (Протокол № 25 від 18.04.2012р.)

щодо обрання на посаду:

- члена Наглядової ради Азарову Сталіну Марківну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

з 2004р. – по теперішній час член Наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”.

- члена Наглядової ради Глушко Сергія Миколайовича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 86,4883%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2007р. – по теперішній час член наглядової ради АТ „ЕФЕКТ”

- члена Наглядової ради Фільштінского Леоніда Михайловича (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 10,8696%. Термін повноважень – 3 (три) роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

З 2009р. – по теперішній час генеральний директор ТОВ „Тубний завод”.

- члена Ревізійної комісії Григор’єву Тетяну Вікторівну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1672%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2008 р. – по теперішній час оформлювач готової продукції парфумерного цеху АТ „ЕФЕКТ”.

- члена Ревізійної комісії Лук’янчікову Марину Костянтинівну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,1003%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: з 2007 р. – по теперішній час укладальник - пакувальник готової продукції ТОВ „ФІТОДОКТОР”

- члена Ревізійної комісії Усову Віру Григорівну (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0334%. Термін повноважень – 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:

з 1984 р. – по теперішній час начальник планово-економічного відділу АТ „ЕФЕКТ”.

3.Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор Бобик Дмитро Ілліч

 

19 квітня 2012 року М.П.