Фінансова звітність АТ "ЕФЕКТ" за 2022 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Звіт незалежного аудитора

Примітки к звіту аудітора