Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Шановний акціонере!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 20 квітня 2017 року згідно із порядком денним:

 

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб.

2.Обрання членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Обрати членів лічильної комісії у складі: Дугіна В. Б., Клименко Л. Д., Плотнікової І. І.

3. Прийняття рішення про умови припинення повноважень членів лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії прийняти після розгляду усіх питань порядку денного та підсумків роботи лічильної комісії.

4. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах АТ «ЕФЕКТ».

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

  Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Бюлетень для голосування на загальних зборах АТ «ЕФЕКТ» засвідчується Генеральним директором та печаткою АТ «ЕФЕКТ».

5. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Прийняте рішення: Обрати Кононенко Яну Володимирівну секретарем річних загальних зборів.

6. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити регламент роботи.

7. Звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016р та затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016р

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

8. Звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, затвердження річного звіту та річної фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

9. Звіт Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік, затвердження звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та висновки ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити наданий Генеральним директором АТ «ЕФЕКТ» розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Прибуток АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2017 році не виплачувати.

11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності  «ЕФЕКТ» на  2017 рік.

12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 % 

Прийняте рішення: Ухвалити роботу Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за  2016 рік та вважати її роботу задовільною.

13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Ухвалити роботу Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» за  2016 рік та вважати його роботу задовільною.

14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Ухвалити роботу Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2016 рік та вважати її роботу задовільною.

15.  Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік.

Підсумки голосування:

«за» - 2936 голосів, або 100,00 % (тут і далі - від кількості голосуючих акцій на зборах)

«проти» - немає, або 0,00 %

«утримались» - немає, або 0,00 %

 Не брали участі в голосуванні 0 голосів або 0,00 %

Бюлетенів визнаних недійсними 0 штук.

Прийняте рішення: Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2018 рік у розмірі 148 200,00 гривень.

 

Роботу лічильної комісії на зборах завершено. Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

 

Генеральний директор  АТ «ЕФЕКТ»                                                                       Д.І. Бобик