Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

zvit2011