Підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

 

Шановний акціонере!

АТ «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919) повідомляє  про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 15 квітня 2016 року згідно із порядком денним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ».

1.1.  Встановлення кількісного складу лічильної комісії  в складі трьох осіб.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб та доручити тимчасовій лічільній комісії провести підрахунок голосів по виборах лічильної комісії.

1.2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.

Обрання членами лічильної комісії:

Дугіна В.Б. Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100% тут і далі - від кількості голосуючих ЦП на зборах), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Обрати Дугіна В.Б. членом лічильної комісії.

Клименко Л.Д. Голосували: «за» - 2614 голосів (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає 0,00%.

Вирішили: Обрати Клименко Л.Д. членом лічильної комісії.

Плотнікову І.І. Голосували: «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає 0,00%.

Вирішили: Обрати Плотнікову І.І. членом лічильної комісії.

      Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії прийняти після розгляду усіх питань порядку денного та підсумків її роботи.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Обрати секретарем зборів Кононенко Яну Володимирівну.

1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.

Вирішили:  Затвердити спосіб голосування шляхом підняття індивідуальних карток.

Голосували:  «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

1.5. Затвердження   регламенту роботи  річних загальних зборів.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити  запропонований регламент роботи.

 

2. Звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.  Затвердження звіту Наглядової ради за 2015 рік.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

 

3. Звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

Голосували:  «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» Бобика Д.І. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та річну фінансову звітність АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

 

4. Звіт Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.

Голосували: «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити річний звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

 

5.  Розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Голосували: «за» - 2611 голосів  (99,89%), «проти» - 3 голоси ( 0,11%), «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити наданий Генеральним директором Бобиком Д.І. розподіл прибутку АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прибуток  АТ «ЕФЕКТ» за 31.12.2015 рік направити на нерозподілений прибуток з метою розвитку підприємства. Дивіденди у 2016 році не виплачувати.

 

6. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2015 рік.

Голосували:  «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2016 рік. 

 

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Ухвалити роботу Наглядової ради АТ „ЕФЕКТ” та вважати її роботу задовільною.

Голосували:  «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Ухвалити роботу Генерального директора та вважати його роботу задовільною.

Голосували:  «за» - 2614 голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Ухвалити Роботу ревізійної комісії та  вважати її  роботу задовільною.

 

8.  Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік.

Голосували:  «за» - 2614  голосів  (100%), «проти» - немає, або 0,00%, «утримались» - немає, або 0,00%.

Вирішили: Затвердити кошторис витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік у розмірі  95 400,00  грн.

Роботу лічильної комісії на зборах завершено. Рішення річних загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошені по кожному питанню.

Генеральний директор  АТ «ЕФЕКТ»                                                                                                                         Д.І. Бобик