Інформація для акціонерів АТ "ЕФЕКТ"

Інформація для акціонерів АТ "ЕФЕКТ"

З метою захисту прав акціонерів та дотримання вимог законодавства у сфері депозитарного обліку цінних паперів, які стосуються прав власників акцій на участь в управлінні емітентом та на розпорядження цінними паперами, в котре повідомляємо про те, що відповідно до п.10 розділу VI Закону України " Про депозитарну систему України ", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом (АТ "ЕФЕКТ") установи, а саме: Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк": 61001, м. Харків, пр-т Московський, 60, тел. 7339235 та укласти з ним договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери (акції) на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо власник цінних паперів (акціонер) не уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" або не здійснив переказ прав на цінні папери (акції)на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то цінні папери (акції) такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

Такі обмеження встановлюються депозитарною установою протягом одного робочого дня після сплину одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України ", а саме: з 12 жовтня 2014 р.

Обмеження прав за цінними паперами скасовуються депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Отже, акціонери, які не уклали з депозитарними установами (ПАТ "УкрСиббанк") відповідних договорів на обслуговування цих рахунків, не можуть на цей час реалізувати своє право на участь в управлінні акціонерним товариством шляхом голосування на загальних зборах акціонерів та не можуть розпоряджатися належними їм акціями шляхом їх відчуження.

Враховуючи вимоги ч.3 ст.40 Закону України " Про акціонерні товариства" п.п.9,11,16,17 розділу VI

Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р.№735, акціонери, які не виконали вимог п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. При цьому, як було зазначено вище, їх голоси не враховуватимуться при визначенні кворуму та при голосуванні на зборах акціонерів.

З метою попередження можливих конфліктів, створення умов для повної реалізації прав власності на цінні папери, забеспечення зняття відповідних обмежень прав за цінними паперами, інформуємо власників акцій (цінних паперів) про вимоги законодавства щодо укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з ПАТ "УкрСиббанк" або здійснення переказу прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, в іншій депозитарній установі.

Сподіваємося на взаєморозуміння з боку акціонерів, вжиття заходів до усунення підстав та умов для виникнення непорозумінь в сфері реалізації прав акціонерів під час проведення загальних зборів АТ "ЕФЕКТ".

Тел. для довідок 737 30 51